WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Dla Uczestników projektu podzielonych na dwie grupy zostanie zorganizowany 2-dniowy warsztat umiejętności społecznych, obejmujący zagadnienia w zakresie m.in.: pracy w zespole, komunikacji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów. Podczas warsztatu omówione zostaną zagadnienia istniejących stereotypów i równości płci. Uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport do miejsca warsztatów i powrót, opiekę trenera i materiały szkoleniowe. W wyjeździe uczestniczyć będzie opiekun. Beneficjenci Ostateczni zdobędą umiejętności niezbędne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego