KATALOG USŁUG ASYSTENCKICH

W ramach projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" asystenci wykonują następujące usługi asystenckie:
 1. Usługi komunikacyjno - transportowe: pomoc w dotarciu w wybrane miejsce/powrotu do miejsca zamieszkania - szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, zajęć rehabilitacyjnych.
 2. Usługi doradcze: pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w wypełnianiu druków i dokumentów urzędowych.
 3. Usługi towarzyszące: rozmowa wspierająca, usługi lektorskie, wpieranie w realizacji zainteresowań i hobby - w tym wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe, integracyjne i tematyczne, pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz w komunikowaniu się z otoczeniem, zorganizowanie czasu wolnego, wsparcie podczas udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.
 4. Pomoc w drobnych czynnościach dnia codziennego: wspieranie przy robieniu zakupów, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przy czym asystent nie świadczy usług opiekuńczych, nie gotuje, nie sprząta i nie pierze.
 5. Inne usługi indywidualnie rozpatrywane przez Specjalistę ds. AOON.
 6. Asystent nie świadczy usług opiekuńczych z zakresu:
  • Czynności czysto pielęgnacyjnych:
   • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
   • mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie i pomaganie przy zmianie pozycji,
   • pomoc przy załatwianiu spraw fizjologicznych.
  • Czynności gospodarczych - pomoc mieszkaniowa:
   • zakupy artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji artykułów przemysłowych,
   • zabezpieczenie posiłków,
   • pomoc w spożywaniu posiłków,
   • utrzymanie w czystości otoczenia klienta,
   • dokonywanie bieżących porządków w pomieszczeniach,
   • utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego,
   • pranie odzieży,
   • zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept,
   • załatwianie innych spraw za klienta, np. dokonywanie opłat czynszowych, załatwienie spraw urzędowych, itp.

Z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie mogą bezpłatnie skorzystać osoby zamieszkujące na terenie powiatu ostródzkiego:
 • posiadające orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych.


USŁUGI WYKONYWANE W RAMACH PROJEKTU MOŻNA ZAMÓWIĆ:


osobiście w Ostródzie przy ul. Piastowskiej 4
telefonicznie pod nr tel. 797-765-301
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na stronie internetowej www.aoon.ostroda.pl klikając "ZAMÓW USŁUGĘ"

UWAGA!

Usługi realizowane są nieodpłatnie w okresie od 1.07.2011 r. do 31.12.2011 r.

Asystenci świadczą TYLKO usługi ujęte w Katalogu Usług Asystenckich
Warunki korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej określa Regulamin korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w Powiecie Ostródzkim dostępny w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Mickiewicza 32 oraz stronie internetowej www.aoon.ostroda.pl w zakładce "BEZPŁATNE USŁUGI"


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego