WSPARCIE SPECJALISTÓW


Dla wszystkich Uczestników projektu przewidziano cykl indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradczych. Podczas spotkań omówione zostaną zagadnienia dotyczące umiejętności poruszania się na rynku pracy, kontaktu z pracodawcą i przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a także poczucia własnej wartości i wsparcia w podejmowaniu nowych działań. Konsultacje zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego