ZADANIA ASYSTENTA


Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Również pośrednio dotyczą one czynności związanych z kształtowaniem środowiska, w którym żyją ludzie niepełnosprawni.

Miejscem pracy asystenta jest przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej. Osobista asysta zapewnia optymalną realizację celów każdego aspektu procesu rehabilitacji. Zapewnia wsparcie osób niepełnosprawnych i ich docieranie do miejsc rehabilitacji leczniczej, umożliwia pobieranie nauki w szkołach masowych (rehabilitacja szkolna), ułatwia dotarcie do pracy i jej wykonywanie (rehabilitacja zawodowa), odbywa się w naturalnym środowisku zamieszkania człowieka niepełnosprawnego i dotyczy również jego czasu wolnego (rehabilitacja środowiskowa/społeczna).

Osoby z orzeczonym stopniem znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności potrzebują w życiu codziennym pomocy osoby drugiej, najczęściej jest to najbliższy członek rodziny. Sytuacja ta tworzy obiektywną barierę w podejmowaniu aktywności społecznej, a także zawodowej, nie tylko przez osoby niepełnosprawne, ale i ich opiekunów. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą znieść w sposób znaczący tę barierę. Asysta umożliwia osobom niepełnosprawnym niezależne funkcjonowanie w życiu społeczno - zawodowym bez konieczności angażowania członków rodziny.

Porównanie zawodów


Pomimo tego, iż od wprowadzenia nowych zawodów w dziedzinie pomocy społecznej (min. zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej) minęło już ponad 10 lat, zawód asystenta osoby niepełnosprawnej w dalszym ciągu jest w niewielkim stopniu wykorzystywany w dziedzinie pomocy społecznej. Wśród oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej świadczeń są m.in. usługi opiekuńcze, które traktowane są bardzo często jako usługi asystenckie. Warto w tym miejscu zestawić zadania pracy oraz cel kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekunki socjalnej.

Tabela 1. Zakres asysty osoby niepełnosprawnej.
Źródło: Magdalena Bojarska: "Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych", Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku".

Tabela 2. Zakres usług opiekuńczych.
Źródło: Magdalena Bojarska: "Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych", Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku".

Traktowanie w/w zawodów jako tożsamych jest błędne

Usługi opiekuńcze - jak sama nazwa wskazuje koncentrują się w znacznej części na opiece, w mniejszej na aktywizacji. Natomiast usługi asystenta osoby niepełnosprawnej koncentrują się przede wszystkim na aktywizacji osoby niepełnosprawnej, wykorzystywaniu jej możliwości oraz zasobów środowiska w podnoszeniu jakości jej życia. Kluczowym celem wsparcia przy pomocy usługi asystenckiej jest zbudowanie pomostu pomiędzy osobą niepełnosprawną a światem zewnętrznym.

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego