DO POBRANIA


  • formularz zgłoszeniowy upoważniający do skorzystania z bezpłatnych usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej doc pdf
  • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej doc pdf
  • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu prywatnym środkiem transportu doc pdf
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego