TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział w zaplanowanych działaniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.


Projekt skierowany jest od osób zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego, nie pozostających w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z usług pomocy społecznej, a także osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym zadaniem projektu jest przygotowanie Uczestników pod kątem pracy z osobami niepełnosprawnymi, poprzez zorganizowanie i świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatu. Usługa asystenta osobistego świadczona będzie osobom ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co pozwoli im na samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społecznym.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
 • konsultacje ze specjalistami:
  • psycholog,
  • doradca zawodowy,
  • specjalista ds. AOON,
 • kurs Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w ramach którego przewidziano stypendium dla Uczestników,
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
 • staż zawodowy,
 • warsztat umiejętności społecznych,
 • warsztat z zakresu ekonomii społecznej.
Okres realizacji projektu: 01.04.2011 - 30.06.2012 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Mickiewicza 32, 14 - 100 Ostróda, tel. (89) 646-04-06 wew. 15.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego