SZKOLENIA DLA CHĘTNYCH ZAŁOŻENIEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ I LIDERÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ


SZKOLENIA DLA CHĘTNYCH ZAŁOŻENIEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ I LIDERÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza wszystkie osoby chętne założeniem spółdzielni socjalnej oraz liderów działających już na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, do uczestnictwa w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie, pn.: "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie będą mogły uczestniczyć zarówno osoby bezrobotne, jak i zatrudnione, zainteresowane założeniem spółdzielni społecznej (tzw. grupy założycielskie), bądź chętne do działania na rzecz rozwoju swoich podmiotów ekonomii społecznej (tzw. liderzy podmiotów ekonomii społecznej).Realizatorzy projektu, dla wspomnianych dwóch grup Beneficjentów przygotowali odrębne cykle szkoleń Szkolenia dla grup założycielskich i Szkolenia dla liderów podmiotów ekonomii społecznej

Szczegółowych informacji na temat planowanych działań w ramach projektu udziela Pani Magdalena Zapadka z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie, pod numerem telefonu 89 527-24-26, natomiast formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie można pobrać na stronie: www.frdl.olsztyn.pl, w zakładce Projekty/praca zamiast zasiłku.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego