REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Zakończył się proces rekrutacji do projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej". Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające kryteria niezbędne do uczestnictwa w projekcie odbyli indywidualne spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. AOON.

Podczas wyboru grupy docelowej uwzględnione zostały predyspozycje psychofizyczne niezbędne w pacy Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, takie jak: dyspozycyjność, empatia, wyrozumiałość, równowaga emocjonalna oraz samodzielność, umiejętność nawiązywania kontaktów optymizm, dyskrecja. Zostały one określone m.in. na podstawie badań psychologicznych. Kandydaci wypełnili testy określające profil osobowościowy, a także odbyli rozmowę z doradcą zawodowym i specjalistą ds. AOON. Kolejnym etapem procesu rekrutacji było przeprowadzenie badań lekarskich w celu ustalenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy AOON. Na podstawie opinii specjalistów uwzględniających predyspozycje psychofizyczne do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 30 osób. Na wypadek rezygnacji została utworzona lista rezerwowa. Dla Uczestników zaplanowano następujące działania:
  • kurs Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, w ramach którego przewidziano stypendium dla Uczestników,
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
  • staż zawodowy,
  • indywidualne wsparcie specjalistów,
  • warsztat umiejętności społecznych,
  • warsztat z zakresu ekonomii społecznej.


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego