PODSUMOWANIE KURSÓW ZAWODOWYCH


Z końcem czerwca dobiegły końca kursy zawodowe zaplanowane w ramach projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej".

Kurs AOON

Uczestnicy w ramach kursu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" nabyli umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Zajęcia teoretyczne obejmowały m.in. pojęcie oraz klasyfikację niepełnosprawności, pojęcie i zakres rehabilitacji, rehabilitację osób z uwzględnieniem różnych dysfunkcji, aspekty prawne i psychologiczne, edukację i pracę osób niepełnosprawnych oraz rolę asystenta w procesie rehabilitacji. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mieli bezpośredni kontakt z osobami niepełnoprawnymi przełamując bariery emocjonalne i psychiczne.

Łącznie zrealizowano 151 godzin kursu, który ukończyło 28 osób. Na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego sprawdzającego wiedzę i nabyte umiejętności Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczania.

Kurs PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Celem kursu było uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w ramach zajęć prowadzonych w oparciu o program integrujący odpowiednią wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Kurs w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony był w formie wykładów z pokazami, ćwiczeniami i symulacjami. Tematyka kursu obejmowała min. zasady oraz etapy udzielania pierwszej pomocy, sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu oraz ocenę sytuacji i stanu poszkodowanego. Uczestnicy uczyli się jak postępować z nieprzytomnym poszkodowanym, w przypadku braku oddechu, amputacji i zmiażdżenia, w przypadku poważnych ran i krwotoków, oparzeń oraz urazu kręgosłupa i głowy.

Na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego sprawdzającego wiedzę i nabyte umiejętności 28 Uczestników otrzymało certyfikaty oraz zaświadczania.Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego