KONSULTACJE W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ NA PÓŁMETKU


Zrealizowano już połowę godzin zaplanowanych w ramach konsultacji z doradcą w zakresie ekonomii społecznej. Uczestnicy spotkań krok po kroku poznają m.in. etapy przygotowania biznesplanu i statutu, opracowują dokumentację niezbędną do stworzenia spółdzielni socjalnej.

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego