Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie w zakresie ekonomii społecznej

W dniu 19 października br. odbyło się 5 godzinne szkolenie w zakresie ekonomii społecznej dla 16 osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku. Uczestnicy szkolenia otrzymali informację dotyczącą zakładania spółdzielni socjalnej - aspekty prawne, funkcjonowania spółdzielni, finansowania. Ponadto przedstawione zostały "Dobre Praktyki" dot. spółdzielni socjalnych prowadzonych przez osoby niepełnosprawne. Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.