Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
tel. (89) 646 04 06, wew. 11
faks (89) 646 04 05
www.efs.ostroda.pl
e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl