Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa I

1.Turnus rehabilitacyjny
Zostanie zorganizowany 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla dwóch grup, każda z nich przewiduje po 12 Uczestników. Podczas turnusu odbędzie się warsztat aktywizujący w zakresie: umiejętności interpersonalnych, asertywności, poruszania się na rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i kontaktu z pracodawcą. Uczestnikom zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi rehabilitacyjne, transport do miejsca turnusu i powrót, materiały szkoleniowe oraz opieka kierownika grupy. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwiony zostanie wyjazd wraz z opiekunem.

2. Spotkania klubu
Po powrocie z turnusu odbędzie się 12 spotkań klubu, po 6 spotkań dla każdej z grup. Będą one okazją do wymiany doświadczeń, omówienia problemów i działań, łącząc w sobie również elementy warsztatowe.

3. Warsztat motywacyjny
Warsztat zorganizowany zostanie w dwóch grupach. Będzie on wzmacniał dotychczas zdobytą wiedzę i ją uzupełniał, ponadto będzie budował motywację grupy poprzez zagadnienia mające na celu podniesienie poczucia własnej wartości, poznanie czynników motywacyjnych i demotywujących oraz ścieżki kariery.