Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa II

1. Grupowa terapia psychologiczna.
Grupowa terapia psychologiczna będzie prowadzona przez doświadczonego w pracy z młodzieżą psychologa. Podczas zajęć Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat swoich możliwości i ocenią swój potencjał. Celem terapii będzie także doskonalenie komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Przede wszystkim jednak wsparcie psychologiczne ma pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.

2. Trening kompetencji społecznych.
Zorganizowany zostanie 7 - dniowy trening kompetencji społecznych w formie wyjazdowej, podczas którego odbędą się zajęcia w zakresie: umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywności ze szczególnym uwzględnieniem tematyki usamodzielnienia. Uczestnikom zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport do miejsca treningu i powrót.

3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
Celem spotkań z doradcą zawodowym będzie poznanie własnych możliwości oraz predyspozycji zawodowych. Każdy z Uczestników projektu będzie miał możliwość przeanalizowania swojej sytuacji na rynku pracy oraz nabycia umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych.