Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa III

1.Turnus rehabilitacyjny
Zostanie zorganizowany 14-dniowy turnus rehabilitacyjny, podczas którego odbędzie się warsztat z terapeutą zajęciowym mający na celu m.in. budowanie więzi w grupie, poprawę radzenia sobie z objawami, zrozumienia trudności i motywów własnych zachowań, uzyskania większej pewności siebie i poczucia własnej wartości, większej samodzielności i niezależności. Uczestnikom zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi rehabilitacyjne, transport do miejsca turnusu i powrót, materiały szkoleniowe oraz opieka opiekunów.

2. Warsztat tworzenia kwiatów z bibuły
Zostanie zorganizowany 60-godzinny warsztat tworzenia kwiatów z bibuły. Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek oraz materiały do zajęć tj. bibuła, druty do kwiatów, taśma, nożyczki, kleje itp.

3. Szkolenie o tematyce ekonomii społecznej
Zorganizowany zostanie 5 godzinne szkolenie w zakresie ekonomii społecznej w formie stacjonarnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje dotyczące procesu tworzenia spółdzielni socjalnej i podstaw ekonomii społecznej.

4. Realizacja inicjatywy
Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie wystawa prac przygotowanych przez Beneficjentów Ostatecznych, na którą zaproszone zostaną osoby z najbliższego otoczenia, członkowie rodzin oraz społeczność lokalna.