Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Grupa I zakończyła udział w projekcie
23 osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu ostródzkiego, nie pozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej zakończyły udział w projekcie pn. "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje"...

Czytaj całość

Inicjatywa lokalna
24 listopada 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku podczas zabawy Andrzejkowej zorganizowana została wystawa prac przygotowanych przez Beneficjentów Ostatecznych w ramach Programu...

Czytaj całość

Warsztaty motywacyjne dla grupy I
Warsztat motywacyjny odbędzie się dla grupy A w dniu 17.11.2012 r., natomiast w dniu 10.11.2012 r. dla gruby B. Celem warsztatu jest wzmocnienie dotychczas zdobytej przez Uczestników wiedzy i jej uzupełnienie...

Czytaj całość

Trwają indywidualne spotkania młodzieży z doradcą zawodowym
Młodzież po powrocie z wyjazdowego treningu kompetencji społecznych będzie kontynuować indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu poznanie możliwości i predyspozycji zawodowych Uczestników...

Czytaj całość

Szkolenie w zakresie ekonomii społecznej
W dniu 19 października br. odbyło się 5 godzinne szkolenie w zakresie ekonomii społecznej dla 16 osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku...

Czytaj całość

następna strona