0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

OPARCIE W RODZINIE

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrównie realizuje projekt OPARCIE W RODZINIE

 Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Dąbrówno i Gminy Grunwald

 W ramach projektu można skorzystać z:


 • wsparcia specjalistów: m.in. psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika, mediatora, logopedy
 • warsztatów umiejętności wychowawczych,
 • warsztatów umiejętności społecznych,
 • warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • uczestnictwa w rodzinnych dniach plenerowych,
 • dofinansowania do wyjazdów rodzinnych,
 • finansowania uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych,
 • indywidualnego wsparcia asystenta rodziny i pracownika socjalnego.
 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

 

Szczegółowe informacje dostępne w:

 • Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202 tel. 89 642 98 89  e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
 • Punkcie Informacyjnym  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  ul. Agrestowa 2, tel.  89 647 44 68 e-mail: gops-dobrowno@go2.pl
 • Punkcie Informacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie
  Gierzwałd 7, tel.  89 647 21 47 e-mail: gops_grunwald@onet.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 799.600,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 759.580,00 zł 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone