0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

"Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności"

"Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności"

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizuje projekt „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności”

Projekt skierowany jest do 25 osób (15K i 10M) z niepełnosprawnością w wieku 15-64 zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego
W ramach poszczególnych działań zaplanowano:

  • dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,
  • szkoleń zawodowych,
  • staży zawodowych,
  • warsztatów umiejętności zawodowych,
  • warsztatów aktywności społecznej,
  • wsparcia specjalistów:  doradcy ds. osób niepełnosprawnych, trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy,
  • grupowego poradnictwa specjalistycznego.


Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji o udziale w projekcie uzyskają Państwo w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 490 915,25 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 416 260,25 zł 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone