0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Rodzina silna wsparciem

 

 

 

Projekt Rodzina silna wsparciem został skierowany do 50 rodzin z powiatu ostródzkiego posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego w gminach Morąg, Małdyty, Grunwald i Dąbrówno. Okres realizacji projektu: 01.11.2016-31.08.2018 roku.

Efektem realizacji działań projektowych będzie zindywidualizowane podejście do problemów rodziny i rozwiązywanie ich w ścisłej współpracy ze specjalistami. Zostanie  przeprowadzona diagnoza i sporządzony plan pracy z rodziną, monitorowany na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów. Następnie dobrane zostaną metody pracy adekwatne do istniejących potrzeb. W ramach poszczególnych działań zaplanowano: indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. Zapewniona została możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla rodziców, warsztaty dla ojców, warsztaty społeczne
i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, warsztaty dla młodzieży.

Wartość projektu 995 456, 25 zł. W tym wkład Funduszy Unijnych: 846 137,81 zł

Szczegółowych informacji o udziale w projekcie Rodzina silna wsparciem i działaniach projektowych uzyskają Państwo w:


·         Biuro Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202

                 tel. 89 6429889  e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

·         Punkt Informacyjny  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 9

tel. 89 7574052  e-mail: mops.morag.sekretariat@wp.pl

·         Punkt Informacyjny  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach ul. Kopernika 13B

tel. 89 7586195  e-mail: gops@gopsmaldyty.pl

·         Punkt Informacyjny  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grunwaldzie  Gierzwałd 7

tel. 89 6472147  e-mail: gops_grunwald@onet.pl

·         Punkt Informacyjny  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie ul. Agrestowa 2

tel. 89 6474468  e-mail: gops-dabrowno@go2.pl  
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone