0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Unikaj falstartu - korzystaj z pomocy - wsparcie w usamodzielnieniu

Działania zmierzające do budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie Ostródzkim w ramach projektu ?Unikaj falstartu ? korzystaj z pomocy ? wsparcie w usamodzielnieniu? realizowane
będą w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. Wsparciem objęta zostanie 15-osobowa grupa młodzieży zamieszkująca na terenie powiatu ostródzkiego, wychowująca się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w wieku 18-25 lat objęta programem usamodzielnienia.

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności społeczno ? zawodowych  wśród usamodzielniających
się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych powiatu ostródzkiego
w okresie 6 miesięcy. Projekt zakłada:

 • Wzrost poziomu wiedzy w zakresie kompetencji społecznych wśród młodzieży usamodzielniającej się;
 • Wzrost poziomu wiedzy w zakresie kompetencji zawodowych wśród młodzieży usamodzielniającej się
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży usamodzielniającej się;

Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi działaniami:

 • Warsztat kompetencji społeczno - zawodowych:
  3-dniowy warsztat w formie wyjazdowej, łącznie 15 godzin szkoleniowych.
 • Kurs kwalifikacyjny:
  w zależności od preferencji i zainteresowań młodzieży zaplanowano przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, pracownika ochrony, obsługi kas fiskalnych. PCPR uwzględnia możliwość zorganizowania tylko jednego kursu kierunkowego lub zorganizowania innego kursu zawodowego.
 • Specjalistyczne poradnictwo:
  każdy Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia specjalistycznego, zgodnie z potrzebami.

Całkowita wartość projektu: 27.500,00 zł

 

Szczegółowe informacje nt. Podejmowanych działań można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 tel. (89) 646 04 06 wew. 15


Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego.

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone