0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 Plansza informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

 

Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest realizacja usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Całkowita wartość zadania: 441.558,00 zł
Wysokość dofinansowania: 441.558,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone