0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Obowiązek informacyjny

Stosownie do treści art. 13 RODO1  informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NIP 741-17-73-954, Regon 510827093
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 642-98-83 do 90, faks 89 642-98-85
email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl      
 
 
 

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Od lutego 2023 r. znacząco wzrosną wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, które w sposób zawodowy zajmują się całodobową opieką nad dziećmi. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100 zł., natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 5084 zł.
Zawodowe rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka z tytułu pełnienia swojej funkcji otrzymują wynagrodzenie, mają prawo do wypoczynku, uzyskują pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich; mogą otrzymywać:
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową,
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- środki na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Rodzina zastępcza to miejsce dla dzieci, którymi nie mogą opiekować się rodzice biologiczni. Wciąż brakuje tych miejsc, domów zastępczych, gdzie dzieci, które w swoim życiu wiele przeżyły, często doznały krzywdy i przemocy, które niosą ciężar doświadczeń, mogłyby znaleźć schronienie i ciepło. Praca rodziców zastępczych jest trudna i odpowiedzialna. Rodzice zastępczy nie są jednak pozostawieni bez wsparcia i mogą liczyć m.in. na pomoc finansową i psychologiczno-pedagogiczną.
Rodzinom zastępczym przysługują, co miesiąc, świadczenia:
•    1189 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej
i zawodowej,
•    500 zł w ramach Programu 500+,
•    239 zł dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
Dodatkowo rodziny zastępcze mają możliwość uzyskania:
•    dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
•    świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
•    świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo,


Osoby, które chciałyby przyjąć dziecko pod swój dach oraz osoby zainteresowane opieką nad dzieckiem zapraszamy na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 406 tel. 89 642 98 83.

 

"Sami-Dzielni! - Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełn. sprzężonymi"

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie
 
Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model
 

Ogłoszenie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w imieniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie

Poszukuje

do współpracy z w.w. Zespołem na funkcję przewodniczącego składu orzekającego – lekarzy: okulisty, neurologa, pediatry, internisty, psychiatry (wskazany II stopień specjalizacji)

 

Proponujemy zatrudnienie na umowę-zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z Przewodniczącym Zespołu Tomaszem Podsiadło w siedzibie Centrum bądź telefoniczny– (089 642-98-87).

 

Życzenia świąteczne

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone