0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Obowiązek informacyjny

Stosownie do treści art. 13 RODO1  informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NIP 741-17-73-954, Regon 510827093
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 642-98-83 do 90, faks 89 642-98-85
email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl      
 
 
 

Kampania Białej Wstążki

Od 25 listopada do 10 grudnia 2022 r. po raz kolejny odbywa się międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka”. Zachęcamy do włączania się w tą inicjatywę. Możesz zaakcentować swój sprzeciw wobec przemocy do kobiet przypinając do ubrania białą wstążkę. Możesz skorzystać z porady Powiatowego Konsultanta ds. Przemocy w Rodzinie. Możesz zareagować, jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda…

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych .
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prosi o kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się, że program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez osoby wskazane przez uczestnika programu. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych mieszkańców Powiatu Ostódzkiego

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 89 oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Dyżury specjalistów

 

Rodziców zastępczych, dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej informujemy o wrześniowym dyżurze psychologa i pedagoga:

20 października 2022 r. w godz. 9 – 13

 

Dyżur pełnić będzie psycholog Aleksandra Skarzyńska i pedagog Małgorzata Grabowska. Spotkanie ze specjalistami jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umówienia.

Zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, pokój 406.

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone