Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójno¶ci
Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Podsumowanie Projektu
Wszystkie działania założone w projekcie pn. "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje" zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem...

Czytaj całość

Inicjatywa lokalna
Dnia 21 grudnia br. w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostródzie podczas Spotkania Wigilijnego zostały zaprezentowane trzy inicjatywy lokalne...

Czytaj całość

Dodatkowe warsztaty aktywizacji zawodowej dla grupy I
1 i 2 grudnia br. dla grupy A i B odbyły się ostatnie spotkania klubu samopomocowego. Dodatkowym działaniem przewidzianym dla tych grup były jednodniowe warsztaty...

Czytaj całość

Rodziny z problemami w sprawach opiekuńczo - wychowawczych zakończyły udział w projekcie
Dwie kobiety z problemami w sprawach opiekuńczo - wychowawczych zakończyły udział w projekcie pn. "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje"...

Czytaj całość

Grupa młodzieży zakończyła udział w projekcie
Młodzież w wieku 15 - 25 lat wychowująca się w rodzinach zastępczych zakończyła udział w projekcie pn. "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje"...

Czytaj całość

Zakończyły się spotkania profilaktyczne
12 października br. odbyło się ostatnie spotkanie profilaktyczne dla grupy objętej Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na temat...

Czytaj całość

Wyjazdowe szkolenie o tematyce ekonomii społecznej
29 września br. dla grupy objętej Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych odbyła się wizyta studyjna do Wioski Rodzinnej w Wielkim Wierznie...

Czytaj całość

Spotkania klubu samopomocowego na półmetku
6.09.2011 r. dla grupy A, 7.09.2011 r. dla grupy B odbyły się trzecie z sześciu zaplanowanych spotkań kluby samopomocowego...

Czytaj całość

następna strona


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego