0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Rodzina wsparciem silna

 

 

 

Projekt "Rodzina wsparciem silna" jest skierowany do rodzin z powiatu ostródzkiego w tym rodzin zastępczych i osób przebywających w pieczy zastępczej, doznających trudności opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnikami działań jest 60 osób. Wsparciem objęto również najbliższe otoczenie osób biorących udział w działaniach projektowych. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie 01.01.2018 – 31.10.2019r., dostępności usług społecznych dla 60 osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn spełniających kryteria uczestnictwa na terenie powiatu ostródzkiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zindywidualizowane podejście do problemów rodziny, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i sporządzonego planu pracy z rodziną, monitorowanego na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów. Metody pracy dobrane zostaną adekwatne do istniejących potrzeb.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach poszczególnych działań zaplanowano:

 • indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie konsultanta rodziny oraz pracownika socjalnego.
 • możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy mediatora.
 • warsztaty dla rodziców, warsztaty umiejętności społecznych i profilaktyczne,
 • wyjazdy rodzinne,
 • dni rodziny.

Efektem będzie zwiększenie umiejętności opiekuńczo wychowawcze, umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego w rodzinie, a także wzrost wiedzy i motywacja do zmiany sytuacji w rodzinie.

Szczegółowych informacji o udziale w projekcie Rodzina wsparciem silna i działaniach projektowych uzyskają Państwo w:

 • Biuro Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202
  tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
 • Punkt Informacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2 pok. 14
  tel. 89 6429762 e-mail: mops@mops.ostroda.pl
Wartość projektu 537 187,50 zł: w tym wkład Unii Europejskiej 430 429,38 zł
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone