0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wsparcie doradczo - szkoleniowe rodzin zastępczych w Powiecie Ostródzkim

Odbiorcami projektu ?Wsparcie doradczo ? szkoleniowe rodzin zastępczych w Powiecie Ostródzkim? realizowanego od 01.08.2011r.do 31.12.2011r. będzie 10 niespokrewnionych rodzin zastępczych
(zawodowych i niezawodowych) zamieszkujących Powiat Ostródzki (gmina Ostróda, Morąg, Łukta, Miłomłyn, Małdyty, Miłakowo, Dąbrówno, Grunwald). Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały rodziny zamieszkujące poza Miastem Ostróda, z tego względu iż rodziny zamieszkujące tereny wiejskie są wykluczone
z możliwości otrzymania odpowiedniego wsparcia w związku z brakiem własnego środka transportu
oraz brakiem dogodnej komunikacji publicznej. W przypadku wolnych miejsc wsparciem objęte zostaną również rodziny zamieszkujące w Ostródzie.


Celem głównym jest wzrost dostępu do specjalistycznego wsparcia wśród 10 rodzin zastępczych (zawodowych
i niezawodowych) z terenu powiatu ostródzkiego w okresie 5 miesięcy.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • Wzrost wiedzy w zakresie umiejętności opiekuńczo ? wychowawczych wśród rodziców zastępczych;
  • Wzrost dostępu do wsparcia pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa wśród rodzin zastępczych objętych wsparciem;


Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi działaniami:

  • Indywidualne wsparcie:
    specjaliści będą odwiedzać rodziny w ich miejscu zamieszkania. Podczas każdej wizyty prowadzone będą rozmowy z rodzicami zastępczymi oraz dziećmi objętymi opieką zastępczą, a także w razie istniejących problemów również z dziećmi naturalnymi rodziców zastępczych. Przewiduje się realizację minimum 3 wizyt w każdej rodzinie trwających średnio po 3 godziny.
  • Warsztaty dla rodziców zastępczych:
    Zorganizowane zostaną 2 dni warsztatowe po 4 godziny, łącznie 8 godzin.

Całkowita wartość projektu: 6.000,00 zł

 

Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 tel. (89) 646 04 06 wew. 15


Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego.

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone