0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Budowanie i rozwój lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną


 
Projekt „Twoje problemy – naszym wzywaniem - PCPR wspiera rodziny zastępcze” otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 7 000 zł. W ramach tych środków z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie utworzony został  lokalny system wspierania dziecka i rodziny w powiecie ostródzkim na lata 2010 – 2015.


W celu realizacji niniejszego przedsięwzięcia powołano Zespół Programowy, w którego skład weszły następujące instytucje i organizacje:
 • Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej;
 • Sąd Rejonowy w Ostródzie, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej;
 • Sąd Rejonowy w Ostródzie, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej;
 • Biuro Pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostródy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie;
 • Stacja Diakonijna Ostróda;
 • Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie;
 • Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK” w Morągu;
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostróda;
 • Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie;
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Ostródzie;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie;
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostródzie.

Osoby wchodzące w skład Zespołu Programowego uczestniczyły w warsztacie wyjazdowym, podczas którego omówione zastały problemy dotykające dziecka i rodzinę, wypracowane cele i przyjęte założenia istotne w perspektywie rozwoju systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz inicjowania działań na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania. Następnie odbyły się dodatkowe spotkania robocze Zespołu Programowego. Na podstawie prowadzonych działań przygotowany został Lokalny System Wspierania Dziecka i Rodziny w Powiecie Ostródzkim na lata 2010 - 2015.


 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Ostródzkiego
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone