0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Konferencja z okazji Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej

30 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie odbyła się konferencja z okazji, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jej celem było upowszechnianie modelu rodzinnej opieki zastępczej, warunków niezbędnych do jego realizacji oraz prezentacja podejmowanych działań. W konfekcji wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji realizujący działania na rzecz dziecka i rodziny z Powiatu Ostródzkiego oraz zaproszeni goście.

Konferencję otworzył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło. Następnie wystąpił Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk. Teresa Lipińska – Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie omówiła opracowywany obecnie dokument strategiczny pn.  Lokalny system wspierania dziecka i rodziny w Powiecie Ostródzkim.  Ks. Roman Wiśniowiecki – Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Warmińskiej zaprezentował działalność Duszpasterstwa Rodzin w sposób szczególny uwzględniając problematykę rodzin zastępczych i adopcyjnych. Kolejnym prelegentem był Witold Uziełło - Kierownik Oddziału Opieki nad Dzieckiem i Rehabilitacji z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który przybliżył temat rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, a także planowanych zmian systemowych. Katarzyna Zielińska – Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Ostródzie porównała rodzinę zastępczą i  adopcyjną. Na zakończenie wystąpił Dariusz Wasiński ze Stowaryszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu poruszając problem przygotowania rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Konferencję zorganizowano w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


   
   
   

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone