0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - zmiana

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - zmiana

 

 Plansza informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
Program jest realizowany w Powiecie ostródzkim poprzez świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia.

Całkowita wartość zadania: 154.224,00 zł
Wysokość dofinansowania: 154.224,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889
e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone