0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ku samodzielności w powiecie ostródzkim

Informacja o dofinansowaniu projektu

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia.


Termin realizacji od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889
e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone