0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Plansza informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest realizacja usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Całkowita wartość zadania: 349.693,74 zł
Wysokość dofinansowania: 349.693,74  zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889
e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone