0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 

 Plansza informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

 

Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program jest realizowany w Powiecie ostródzkim poprzez świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia.

Całkowita wartość zadania: 73.440,00 zł
Wysokość dofinansowania: 73.440,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone