0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

 

 Plansza informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

 

Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest realizacja usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
Całkowita wartość zadania: 221.829,60 zł
Wysokość dofinansowania: 221.829,60 zł
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202, tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone