0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim

 

 

 

Projekt został skierowany do podmiotów świadczących usługi, ich pracowników, współpracowników i wolontariuszy świadczących usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19 oraz osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personelu tych instytucji oraz osób, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia.

Celem głównym projektu jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-o2 oraz zwalczenie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego. W projekcie zaplanowano doposażenie podmiotów w środki ochrony osobistej oraz realizację działań doraźnych związanych w wystąpieniem pandemii COVID-19 w powiecie ostródzkim.

Termin realizacji: 01.10.2020 r. – 31.03.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje:
Biura Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, pok. 202
tel. 89 642 98 89
e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl

Wartość projektu 997 375,00 zł w tym wkład Unii Europejskiej 947 505,00 zł


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone