0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Razem dla rodziny

Projekt "Razem dla rodziny" skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej lub posiadają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczają problemu niepełnosprawności lub wielokrotnego wykluczenia, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy zastępczej. Wsparcie zaplanowano również dla najbliższego otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie 01.10.2019 do 30.06.2022 r. dostępności usług społecznych.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu realizowane są działania:

 • indywidualne wsparcie konsultanta rodziny i pracownika socjalnego
 • indywidualne wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty, psychoterapeuty, prawnika, mediatora
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • dofinansowania do wyjazdów rodzinnych
 • finansowania uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych
 • dofinansowania do zajęć sportowych

Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu.
Efektem działań projektowych będzie zwiększenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego w rodzinie, a także wzrost wiedzy i motywacja do zmiany sytuacji w rodzinie.

Szczegółowych informacji o udziale w projekcie "Razem dla rodziny" i działaniach projektowych uzyskają Państwo w:

 • Biuro Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202
  tel. 89 6429889 e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
 • Punkt Informacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 6
  tel. 89 757 43 58 wew. 24 lub 34 e-mail: sekretariat@ops-morag.pl
Wartość projektu 785 962,50 zł: w tym wkład Unii Europejskiej 746 662,50 zł

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone