Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty motywacyjne dla grupy I

Warsztat motywacyjny odbędzie się dla grupy A w dniu 17.11.2012 r., natomiast w dniu 10.11.2012 r. dla gruby B. Celem warsztatu jest wzmocnienie dotychczas zdobytej przez Uczestników wiedzy i jej uzupełnienie, ponadto budowanie motywacji grupy poprzez zagadnienia mające na celu podniesienie poczucia własnej wartości, poznanie czynników motywacyjnych i demotywujących oraz ścieżki kariery.