Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają indywidualne spotkania młodzieży z doradcą zawodowym

Młodzież po powrocie z wyjazdowego treningu kompetencji społecznych będzie kontynuować indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu poznanie możliwości i predyspozycji zawodowych Uczestników. Podczas spotkań wpracowane zostaną Indywidualne Profile Edukacyjno - Zawodowe oraz przygotowane zostaną dokumenty aplikacyjne.