Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa I zakończyła udział w projekcie

23 osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu ostródzkiego, nie pozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej zakończyły udział w projekcie pn. "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w: