ZAKOŃCZYŁ SIĘ STAŻ ZAWODOWY


Z dniem 15 grudnia br. dobiegł końca staż zawodowy dla 10 Uczestników projektu. Nad pracą Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych czuwał Specjalista ds. AOON. Asystenci przez niespełna 6 miesięcy świadczyli bezpłatne usługi z zakresu:
  • pomocy w dotarciu do wybranego miejsca (szkoły, uczelni, pracy, placówki zdrowia, instytucji publicznych) i powrotu do miejsca zamieszkania,
  • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, wypełnianiu druków i dokumentów,
  • wspieranie w realizacji zainteresowań i organizowanie czasu wolnego,
  • wsparcie podczas udziału w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych ON.
Dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych zostało 6 szkoleń w zakresie umiejętności korzystania ze wsparcia AOON, w których uczestniczyło 107 osób. Raz w tygodniu dla Asystentów odbywały się spotkania monitorująco - podsumowujące, które miały charakter grupy wsparcia i pozwoliły na wymianę doświadczeń i otrzymanie niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego