ZAKOŃCZYŁY SIĘ SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI W ROKU 2011


Zakończyły się cykle indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradczych w 2011 roku. Łącznie zrealizowano 125 godzin poradnictwa psychologicznego oraz 125 godzin doradztwa zawodowego.
Celem indywidualnego poradnictwa psychologicznego było lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i potencjału, doskonalenie komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Przede wszystkim jednak wsparcie psychologiczne miało na celu pomoc w podnoszeniu poczucia własnej wartości i wsparcia w podejmowaniu nowych działań.
W trakcie spotkań z doradcą zawodowym podjęta została tematyka czynników mających wpływ na planowanie dalszego rozwoju zawodowego. Każdy z Uczestników projektu miał możliwość przeanalizowania swojej sytuacji na rynku pracy. Podczas spotkań omówione zostały zagadnienia dotyczące umiejętności poruszania się na rynku pracy, kontaktu z pracodawcą i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
Konsultacje dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb Uczestników. W roku 2012 poradnictwo specjalistyczne zaplanowano w wymiarze 200 godzin (100 godzin poradnictwa psychologicznego i 100 godzin spotkań z doradcą zawodowym).

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego