WIZYTA STUDYJNA W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "SIGNUM"
W GOLUBIU - DOBRZYNIU ZAKOŃCZONA


W dniach 29.05-31.05. br. Beneficjenci projektu uczestniczyli w kolejnym już szkoleniu z zakresu ekonomii społecznej, tym razem w formie wizyty studyjnej. Uczestnicy projektu gościli w Spółdzielni Socjalnej "SIGNUM" w Golubiu - Dobrzyniu, prowadzącej m.in. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mały Książę".

Podczas 3-dniowego szkolenia Uczestnicy projektu mieli okazję pogłębić swoją dotychczasową wiedzę nt. ekonomii społecznej i tworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Dodatkowo omówione zostały alternatywne formy zatrudnienia, prawne formy podmiotów ekonomii społecznej, zapoznano się z dobrymi praktykami z sektora ekonomii społecznej w Polsce. Ponadto Uczestnicy projektu, podczas zajęć praktycznych, dokonali analizy podstawowych dokumentów założycielskich spółdzielni socjalnej, omówili możliwe formy działalności spółdzielni socjalnej oraz organizację i zarządzanie w spółdzielni socjalnej.

Atutem szkolenia w formie wizyty studyjnej było zapoznanie się z działalnością Spółdzielni Socjalnej "SIGNUM", genezą powstania spółdzielni, omówienie trudności przy jej zakładaniu, poszukiwaniu źródeł dofinansowania oraz licznych osiągnieć i korzyści wynikających z jej istnienia. Uczestnicy projektu mieli niepowtarzalną okazję osobiście podpatrzeć funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, jej członków oraz zatrudnionych w niej pracowników.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego