ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA ASYSTENTÓW


W piątek 23 września w biurze Asystentów przy ul. Piastowskiej 4 obyły się zajęcia warsztatowe dla Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych prowadzone przez doradcę zawodowego - Pana Marcina Sudwoja. Celem zajęć było polepszenie komunikacji interpersonalnej na płaszczyźnie zawodowej. Warsztaty miały na celu sprowokowanie Uczestników do refleksji na temat m. in. źródeł agresji i jej skutków, świadomego zastosowaniu wiedzy i technik asertywnego zachowania. Zaproponowano szereg ćwiczeń zespołowych, służących rozładowaniu napięcia, wzmocnieniu więzi i pozytywnych postaw.
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego