TRZECIE SZKOLENIE W ZAKRESIE UMIEJĘTNO¦CI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA AOON


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych na "Szkolenie w zakresie umiejętno¶ci korzystania ze wsparcia Asystentów".
Szkolenie będzie miało miejsce 26 wrze¶nia o godz. 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie (sala 15).
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego