STAŻE DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Zgodnie z założeniami projektu 10 Uczestników posiadających predyspozycje zawodowe, cechy osobowościowe oraz umiejętności i motywację do tego, aby zostać Asystentem w lipcu zostało skierowanych na staż zawodowy.
Asystenci przez okres 6 miesięcy będą świadczyć usługi asystenckie na terenie miasta i powiatu, zgodnie z Regulaminem korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w Powiecie Ostródzkim. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz w zakładce "Bezpłatne usługi".

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego