ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KURSY ZAWODOWE


18 maja rozpoczął się kurs zawodowy "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" prowadzony przez Centrum Edukacji (Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostródzie) przy ul. Olsztyńskiej 17. Łącznie przewidziano 151 godzin kursu w tym 75 godzin praktycznych. Zajęcia odbywają się w godzinach: 9.00 - 12.55. Po zajęciach dla Uczestników zaplanowano obiad w Restauracji "Pod Ostródzkim Smokiem".

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 16 godzin (6 godzin teoretycznych i 10 godzin praktycznych) zostanie przeprowadzone w dwóch grupach przez Centrum OKEY, mieszczące się przy ul. Jana III Sobieskiego 3/3 w Ostródzie. Realizację szkolenia zaplanowano na koniec czerwca. Harmonogram:

GRUPA I 25.06. 28.06.
godz. 8.00 - 15.00
GRUPA II 29.06. 30.06.
godz. 8.00 - 15.00

Dla Uczestników zaplanowano przerwę kawową, ciepły posiłek ora zwrot kosztów przejazdu.

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego