PODZIĘKOWANIA


Dziękujemy wszystkim, którzy okazali zainteresowanie projektem "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - Beneficjentom Ostatecznym, Trenerom, Osobom niepełnosprawnym korzystającym z usług AOON, Firmom i Instytucjom współpracującym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie podczas jego realizacji. Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane w minionym roku działania spełniły Państwa oczekiwania, podniosły kwalifikacje i umiejętności oraz zmotywowały do podejmowania dalszych działań.

Biuro Projektu

Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego