KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT


29 czerwca w Hotelu SAJMINO w Kajkowie miała miejsce konferencja otwierająca projekt "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej". Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przeszkoleni Asystenci, przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych, mediów, Ośrodków Pomocy Społecznej, a także osoby niepełnosprawne, które są bezpośrednimi odbiorcami usług asystenckich w powiecie.

Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu, planowane działania oraz odwołano się do dobrych praktyk EQUAL. Uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane publikacje dotyczące AOON. Zaproszeni prelegenci omówili zagadnienia pracy, możliwości finansowania i specyfikę działań Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Celem organizowanej konferencji było przybliżenie idei pracy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, tak aby proponowana forma wsparcia mogła znaleźć możliwie szerokie grono odbiorców.

Za udział w konferencji serdecznie dziękujemy!
Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego