KOLEJNE - 4 SPOTKANIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
OTWARCIEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


W czwartek 19 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Powiatowego Urzędu Pracy z inicjatywy uczestników projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych otwarciem spółdzielni socjalnej. W spotkaniu będzie uczestniczył Pan Marek Skaskiewicz.

Wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką serdecznie zapraszamy!


Strona internetowa wykonana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego